Kiến Thức Kinh Tế

Phân phối và sử dụng lợi nhuận hoạt động kinh doanh:

Phân phối và sử dụng lợi nhuận hoạt động kinh doanh: a.Yêu cầu và nội dung phấn phối lợi nhuận doanh nghiệp. Việc phân phối lợi...

Chỉ Số Kinh Tế

Giá trị tương lai của dòng tiền đều:

Giá trị tương lai của dòng tiền đều: Trong thực tế không phải lúc nào chúng ta cũng tính giá trị tương lai cho những...

Khái niệm quyết định quản trị:

Khái niệm quyết định quản trị: Quyết định là hành vi sáng tạo của chủ doanh nghiệp nhằm định ra mục tiêu, chương trình và tính...

Hoạch định tác nghiệp:

Hoạch định tác nghiệp: Mục đích của kế hoạch tác nghiệp để thực hiện kế hoạch chiến lược.Kế hoạch hoá chiến thuật (tác nghiệp) cho phép...

Khái niệm và phân loại môi trường quản trị:

Khái niệm và phân loại môi trường quản trị: 1. Khái niệm Theo quan điểm hệ thống, môi trường là tập hợp các phân hệ,...

Hao mòn hữu hình:

Hao mòn hữu hình: Hao mòn hữu hình của TSCĐ là sự hao mòn về vật chất, về giá trị sử dụng và giá trị...

Hình thức pháp lý của doanh nghiệp:

Hình thức pháp lý của doanh nghiệp: Hình thức pháp lý của doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành cơ cấu tổ...

Cẩm Nang Lãnh Đạo

Tin Tổng Hợp

Các chỉ tiêu trong phân tích hiệu quả kinh doanh chung:

Các chỉ tiêu trong phân tích hiệu quả kinh doanh chung: Hiệu quả kinh doanh thể hiện mối quan hệ tương đối giữa kết quả...

Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần:

Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần: Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần- net profit margin ratio(hay còn được gọi là tỉ suất doanh...

Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận gộp:

Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận gộp: Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận gộp – gross margin ratio thể hiện khoảng chênh lệch giữa giá...