admin

202 Bài viết0 BÌNH LUẬN
http://localhost/thunghiem

Nghiên cứu tiền khả thi:

Nghiên cứu tiền khả thi: Đây là bước nghiên cứu tiếp theo của các cơ hội đầu tư có nhiều triển vọng đã được lựa chọn...

Các giai đoạn đầu tư:

Các giai đoạn đầu tư: Quá trình đầu tư được phân thành 3 giai đoạn lớn như sau: 1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Giai...

Các loại đầu tư:

Các loại đầu tư: Có nhiều cách phân loại đầu tư. Để phục vụ cho việc lập và thẩm định dự án đầu tư có...

Lợi ích kinh tế xã hội của dự án đầu tư:

Lợi ích kinh tế xã hội của dự án đầu tư: Lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường là một phạm trù...

Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư:

Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư: Phân tích độ nhạy: Một dự án đầu tư thường có tuổi thọ...

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return – IRR):

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return - IRR): * Khái niệm và cách tính: Tỷ lệ này được biểu hiện bằng...

Chỉ tiêu giá trị tương lai thuần (Net Future Value – NFV):

Chỉ tiêu giá trị tương lai thuần (Net Future Value - NFV): Giá trị tương lai thuần là tổng lãi ròng của cả đời dự...

Chỉ tiêu giá trị hiện tại thuần (Net Present Value – NPV):

Chỉ tiêu giá trị hiện tại thuần (Net Present Value - NPV): Khái niệm: Giá trị hiện tại thuần là tổng lãi ròng của cả...

Chi phí chìm:

Chi phí chìm: Chi phí chìm là loại chi phí mà doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu, bất kể đã lựa chọn phương án hoặc...

Khái niệm chất lượng:

Khái niệm chất lượng: Chất lượng có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Từ góc độ nhà sản xuất có thể xem:...

TOP AUTHORS

202 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Most Read