admin

202 Bài viết0 BÌNH LUẬN
http://localhost/thunghiem

Lí thuyết về chi phí bất biến và chi phí khả biến của T.M.Clark (con):

Lí thuyết về chi phí bất biến và chi phí khả biến của T.M.Clark (con): Lí thuyết về chi phí bất biến và chi phí...

Học thuyết kinh tế của Adam Smith:

Học thuyết kinh tế của Adam Smith: A.Smith (1723 - 1790) là người mở ra giai đoạn mới trong sự phát triển của kinh tế...

Môi trường Marketing vĩ mô:

Môi trường Marketing vĩ mô: Môi trường vĩ mô gồm các yếu tố, các lực lượng xã hội rộng lớn, có tác động đến toàn...

Các phương pháp thu thập dữ liệu:

Các phương pháp thu thập dữ liệu: Có nhiều phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu. Người ta có thể chia thành hai...

Quá trình nghiên cứu Marketing:

Quá trình nghiên cứu Marketing: Quá trình nghiên cứu Marketing bao gồm 5 giai đoạn (5 bước) như được mô tả ở hình dưới. Chúng...

Các quan điểm quản trị Marketing:

Các quan điểm quản trị Marketing: Marketing hình thành và phát triển trong một quá trình hoàn thiện không ngừng của nhận thức về quản...

Cơ sở để phân đoạn thị trường:

Cơ sở để phân đoạn thị trường: Một doanh nghiệp có thể phân đoạn thị trường bằng nhiều cách khác nhau. Cơ sở để phân...

Các cách phân loại sản phẩm cơ bản:

Các cách phân loại sản phẩm cơ bản: 1) Phân loại theo mục đích sử dụng •    Hàng hóa tiêu dùng là hàng hóa phục vụ...

Các cấp độ của một sản phẩm:

Các cấp độ của một sản phẩm: Theo quan điểm Marketing, sản phẩm có cả các yếu tố vô hình và hữu hình và được...

Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng:

Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng: Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng giúp cho doanh nghiệp tìm hiểu xem khách...

TOP AUTHORS

202 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Most Read