Trang chủ Architecture

Architecture

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return – IRR):

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return - IRR): * Khái niệm và cách tính: Tỷ lệ này được biểu hiện bằng...

Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư:

Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư: Phân tích độ nhạy: Một dự án đầu tư thường có tuổi thọ...

Lợi ích kinh tế xã hội của dự án đầu tư:

Lợi ích kinh tế xã hội của dự án đầu tư: Lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường là một phạm trù...

Khái niệm chất lượng:

Khái niệm chất lượng: Chất lượng có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Từ góc độ nhà sản xuất có thể xem:...

Chi phí chìm:

Chi phí chìm: Chi phí chìm là loại chi phí mà doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu, bất kể đã lựa chọn phương án hoặc...

Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư:

Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư: 1. Phương pháp so sánh các chỉ tiêu: Đây là phương pháp phổ biến và đơn giản,...

Mô hình quản lý thực hiện dự án đầu tư:

Mô hình quản lý thực hiện dự án đầu tư: 1. Các mô hình quản lý dự án đầu tư a. Mô hình chủ đầu tư...

Sự ra đời của Marketing:

Sự ra đời của Marketing: Marketing ra đời trong nền sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa cung và...

Khái niệm và phân loại đầu tư quốc tế:

Khái niệm và phân loại đầu tư quốc tế: Đầu tư quốc tế là quá trình kinh tế trong đó các nhà đầu tư nước...

Lý thuyết triết trung:

Lý thuyết triết trung: Lý thuyết chiết trung cho rằng các công ty sẽ thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài khi hội đủ ba...

Gía cân bằng và giá hiện hành:

Gía cân bằng và giá hiện hành: Theo lý thuyết, giá cân bằng được định nghĩa là giá ở thời điểm mà số lượng cầu...

Học thuyết kinh tế của Adam Smith:

Học thuyết kinh tế của Adam Smith: A.Smith (1723 - 1790) là người mở ra giai đoạn mới trong sự phát triển của kinh tế...

Most Read