Trang chủ Architecture

Architecture

Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng:

Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng: Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng giúp cho doanh nghiệp tìm hiểu xem khách...

Chọn thị trường mục tiêu:

Chọn thị trường mục tiêu: Sau khi chiếc bánh thị trường được chia thành một số miếng khác nhau - các đoạn thị trường, công...

Các loại định vị sản phẩm:

Các loại định vị sản phẩm: 1) Định vị sản phẩm dựa vào các đặc tính của sản phẩm Đối với một số các sản phẩm,...

Đặc điểm tài chính công:

Đặc điểm tài chính công: Tài chính công có những đặc điểm sau: Thứ nhất, tài chính công là loại hình tài chính thuộc sở hữu...

Khái niệm về tài chính:

Khái niệm về tài chính: Những phân tích về sự ra đời và phát triển của tài chính trong phần trước đã cho thấy: hoạt động...

Sự hình thành mức cung tiền tệ:

Sự hình thành mức cung tiền tệ: Việc cung ứng tiền vào lưu thông thường do ngân hàng trung ương đảm nhiệm. Hàng năm, trên cơ...

Khái niệm tài chính công:

Khái niệm tài chính công: Bàn về phạm trù tài chính công, hiện có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng tài...

Khái niệm thị trường tài chính:

Khái niệm thị trường tài chính: Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng các khoản...

Mục tiêu của chính sách tiền tệ:

Mục tiêu của chính sách tiền tệ: Chính sách tiền tệ của các quốc gia thường tập trung vào các mục tiêu sau: 1. Ổn định...

Nội dung của CEPT/ AFTA:

Nội dung của CEPT/ AFTA: AFTA được ký kết vào năm 1992, nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế. · Tự do hóa thương mại...

Thị trường tiền tệ (Money market):

Thị trường tiền tệ (Money market): Thị trường tiền tệ là thị trường mua bán các chứng khoán nợ ngắn hạn - short-term debt securities (có...

Chức năng của tín dụng:

Chức năng của tín dụng: Trong nền kinh tế hàng hóa tiền tệ, tín dụng thực hiện ba chức năng cơ bản sau: 1/ Chức năng...

Most Read