Trang chủ Cẩm Nang Lãnh Đạo

Cẩm Nang Lãnh Đạo

Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái:

Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái: Sau khi chế độ tiền tệ Bredtton Woods sụp đổ năm 1971, quan hệ tiền...

Các công ty đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Firms):

Các công ty đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Firms): Nếu như các ngân hàng đầu tư hỗ trợ cho các công ty lớn huy...

Bội chi và xử lý bội chi ngân sách nhà nước:

Bội chi và xử lý bội chi ngân sách nhà nước: Bội chi ngân sách là chênh lệch dương giữa tổng số chi ngân sách...

Các chức năng của ngân hàng thương mại:

Các chức năng của ngân hàng thương mại: Ngân hàng thương mại có các chức năng chủ yếu sau: 1. Chức năng trung gian tín dụng...

Đặc điểm tài chính công:

Đặc điểm tài chính công: Tài chính công có những đặc điểm sau: Thứ nhất, tài chính công là loại hình tài chính thuộc sở hữu...

Khái niệm về tài chính:

Khái niệm về tài chính: Những phân tích về sự ra đời và phát triển của tài chính trong phần trước đã cho thấy: hoạt động...

Sự hình thành mức cung tiền tệ:

Sự hình thành mức cung tiền tệ: Việc cung ứng tiền vào lưu thông thường do ngân hàng trung ương đảm nhiệm. Hàng năm, trên cơ...

Khái niệm tài chính công:

Khái niệm tài chính công: Bàn về phạm trù tài chính công, hiện có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng tài...

Khái niệm thị trường tài chính:

Khái niệm thị trường tài chính: Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng các khoản...

Mục tiêu của chính sách tiền tệ:

Mục tiêu của chính sách tiền tệ: Chính sách tiền tệ của các quốc gia thường tập trung vào các mục tiêu sau: 1. Ổn định...

Nội dung của CEPT/ AFTA:

Nội dung của CEPT/ AFTA: AFTA được ký kết vào năm 1992, nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế. · Tự do hóa thương mại...

Thị trường tiền tệ (Money market):

Thị trường tiền tệ (Money market): Thị trường tiền tệ là thị trường mua bán các chứng khoán nợ ngắn hạn - short-term debt securities (có...

Most Read