Trang chủ Cẩm Nang Lãnh Đạo

Cẩm Nang Lãnh Đạo

Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận:

Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận: a. Lợi nhuận Lợi nhuận thực hiện trong năm của doanh nghiệp là tổng của lợi nhuận hoạt động...

Khái niệm và vai trò của thông tin trong quản trị:

Khái niệm và vai trò của thông tin trong quản trị: a) Khái niệm Thông tin kinh tế là những tín hiệu, được thu nhận, được...

Truyền thông trong tổ chức:

Truyền thông trong tổ chức: Truyền thông là sự luân chuyển thông tin và hiểu biết từ một người sang người khác thông qua những...

Phương pháp xác định kết quả kinh doanh:

Phương pháp xác định kết quả kinh doanh: Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sau một thời kỳ hoạt động chính là chênh lệch...

Số dư đảm phí ( CM- contribution margin):

Số dư đảm phí ( CM- contribution margin): Số dư đảm phí (hay còn gọi là Lãi trên biến phí) là chênh lệch giữa doanh...

Hao mòn vô hình:

Hao mòn vô hình: Hao mòn vô hình là sự giảm sút về giá trị trao đổi của TSCĐ do ảnh hưởng của tiến bộ...

Most Read