Trang chủ Cẩm Nang Lãnh Đạo

Cẩm Nang Lãnh Đạo

Tác hại của lạm phát:

Tác hại của lạm phát: - Chi phí mòn giày: vì lạm phát làm xói mòn giá trị thực tế của số tiền mà chúng...

Luồng chu chuyển thu nhập và chi tiêu mô hình 4 khu vực:

Luồng chu chuyển thu nhập và chi tiêu mô hình 4 khu vực: Đối với một nền kinh tế mở cửa thì không thể không...

Các yếu tố của môi trường vi mô của doanh nghiệp:

Các yếu tố của môi trường vi mô của doanh nghiệp: Những yếu tố cơ bản của môi trường vi mô Mục tiêu cơ bản của mọi công...

Các phương pháp tính GDP:

Các phương pháp tính GDP: 1. Phương pháp tính theo chi tiêu. Phương pháp này người ta tính bằng cách cộng các chi tiêu lại: GDP =...

Chính sách phân phối sản phẩm trong Marketing:

Chính sách phân phối sản phẩm trong Marketing: Nội dung cơ bản của chính sách phân phối trong marketing sản phẩm mới là thiết kế...

Thu nhập khả dụng (Yd):

Thu nhập khả dụng (Yd): Thu nhập khả dụng (Yd) là thu nhập mà các hộ gia đình và doanh nghiệp cá thể còn lại...

Các phương pháp xúc tiến bán hàng:

Các phương pháp xúc tiến bán hàng: Bán hàng trực tiếp:   Ưu điểm: •     Độ linh hoạt lớn. •     Nhằm thẳng vào khách hàng mục tiêu. •     Tạo ra...

Hàm tiêu dùng:

Hàm tiêu dùng: Mối quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhập khả dụng gọi là hàm tiêu dùng cá nhân: C = f(Yd). Các hộ...

Khái niệm về sản phẩm:

Khái niệm về sản phẩm: Sản phẩm là những hàng hóa và dịch vụ với những thuộc tính nhất định, với những ích dụng cụ...

Xuất khẩu ròng:

Xuất khẩu ròng: Xuất khẩu chịu sự tác động bởi 5 nhân tố chính là GDP của nước ngoài, mức độ chuyên môn hoá sản xuất...

Số nhân chi tiêu:

Số nhân chi tiêu: Số nhân chi tiêu phản ánh sự thay đổi của sản lượng cân bằng khi chi tiêu tự định thay đổi...

Định giá chuyển nội bộ (Transfer Pricing):

Định giá chuyển nội bộ (Transfer Pricing): Việc định giá không chỉ áp dụng đối với các sản phẩm bán cho khách hàng độc lập,...

Most Read