Trang chủ Tin Tổng Hợp

Tin Tổng Hợp

Tỉ lệ chi trả cổ tức:

Tỉ lệ chi trả cổ tức: Tỉ lệ chi trả cổ tức – dividend payout ratio ,cho biết phần lợi nhuận tạo ra trong kì...

Tỉ suất cổ tức:

Tỉ suất cổ tức: Tỉ suất cổ tức- Dividend Yield thể hiện tỉ lệ hoàn vốn bằng tiền mặt cho khoản đầu tư cổ phiếu...

Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá:

Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá: Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó...

Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá:

Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá: Sở dĩ hàng hoá có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị...

Lượng giá trị hàng hoá. Nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá:

Lượng giá trị hàng hoá. Nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá: Chất của giá trị là lao động trừu tượng của...

Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ:

Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ: Hàng hoá là sự thống nhất của hai thuộc tính giá trị sử dụng và...

Kỹ thuật áp dụng trong quá trình đàm phán:

Kỹ thuật áp dụng trong quá trình đàm phán: Tạo sự hiểu biết. 1. Đặt câu hỏi 1.1. Năm chức năng của câu hỏi trong đàm phán -...

Lý thuyết chuỗi giá trị hoặc dây chuyền giá trị:

Lý thuyết chuỗi giá trị hoặc dây chuyền giá trị: Thực chất của quá trình phát triển chiến lược của tổ chức là việc tìm...

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi:

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi: Muốn tồn tại và phát triển mỗi tổ chức đều phải xây dựng cho mình mục tiêu...

5 áp lực cạnh tranh của Micheal Porter:

5 áp lực cạnh tranh của Micheal Porter: 1. Áp lực cạnh tranh của nhà cung cấp Số lượng và quy mô nhà cung cấp: Số...

Ma trận QSPM – ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (Quantitative StrategicPlanning Matrix – QSPM):

Ma trận QSPM - ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (Quantitative StrategicPlanning Matrix – QSPM): Sau khi sử dụng ma trận...

Most Read