Gía cân bằng và giá hiện hành:

22
giá cân bằng và giá hiện hành

Gía cân bằng và giá hiện hành:

Theo lý thuyết, giá cân bằng được định nghĩa là giá ở thời điểm mà số lượng cầu và số lượng cung tương ứng bằng nhau. Tuy nhiên trong thực tế không thể nào xác định được chính xác ở mức giá nào thì hai số lượng cầu, cung này bằng nhau. Vì thế chỉ có thể coi như đó là mức giá mà mọi nhà sản xuất có thể bán hết số lượng mà họ muốn sản xuất và mọi người tiêu dùng có thể mua đủ số lượng mà họ cần tức là thị trường không bị dư thừa hay thiếu hụt đến mức có thể nhận biết được.

Các nhà kinh tế thường giả định giá hiện hành là giá cân bằng vì nếu bối cảnh chung là khá ổn định thì giá hiện hành phải có xu hướng tiến về giá cân bằng. Nhưng chuyển động này đòi hỏi phải có thời gian vì trong khi giá hiện hành tiến về giá cân bằng, giá cân bằng có thể thay đổi.