Hình thức pháp lý của doanh nghiệp:

30
hình thức pháp lý của doanh nghiệp

Hình thức pháp lý của doanh nghiệp:

Hình thức pháp lý của doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị. Thông thường, nhân tố này tác động có tính chất “bắt buộc” phải thiết kế bộ máy quản trị theo các tiêu thức nhất định.

Hình thức pháp lý của doanh nghiệp sẽ do luật pháp của từng quốc gia quy định, nên giữa các quốc gia khác nhau thường không giống nhau. Ở Việt Nam, theo luật doanh nghiệp nhà nước: các doanh nghiệp nhà nước được phân làm hai loại: Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước độc lập. Những doanh nghiệp có quy mô lớn thì cơ cấu tổ chức quản lý có: Hội đồng quản trị, Ban kiếm tra, Tổng giám đốc hoặc giám đốc và bộ máy giúp việc. Còn các doanh nghiệp nhà nước không thuộc quy định tại khoản của một điều này có giám đốc và bộ máy giúp việc.

Cấu trúc tổ chức được xác định như thế nào? Có phải điều này chỉ xảy ra khi tổ chức có thay đổi hoặc các nhà quản trị có những sáng tạo trong cấu trúc? Có phải việc phát triển cấu trúc bằng cách kết hợp điều kiện hoàn cảnh và chiến lược? Câu trả lời đó các nhà quản trị phải đánh giá cẩn thận sự thay đổi của các yếu tố quan trọng và sau đó thiết lập cấu trúc cho phép tổ chức thực hiện chức năng một cách có hiệu quả. Thực ra, có nhiều yếu tố kết hợp nhua để xác định cấu trúc tổ chức. Có những yếu tố trong đó giữ vị trí hàng đầu như mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược của tổ chức. Ví dụ, một doanh nghiệp phát triển nhanh chóng và năng động đã thực hiện được mục tiêu của tổ chức vì đã xây dựng những chiến lược thành công cùng với những biện pháp để thực hiện nó. Cũng như vậy, một doanh nghiệp sẽ cần thiết phải có cấu trúc đóng góp và sự thích ứng linh hoạt đảm bảo cho sự phát triển.

Quy mô, công nghệ, môi trường hoạt động cũng có ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức. Một nhà máy chế tạo lớn hoạt động trong môi trường cạnh tranh mạnh như Boeing hoặc Hewlett – Packard yêu cầu cấu trúc khác hẳn với cấu trúc của tiệm bánh hoặc cửa hàng video. Tuy nhiên, thậm chí sau khi một cấu trúc tổ chức đã được thiết lập nó ít khi hoàn chỉnh, ngay cả khi đã được sửa đổi. Thật vậy, hầu hết các tổ chức phải tiếp tục thay đổi cấu trúc của nó trên nền tảng cơ bản.